Currículum

Jessica Marín
Logopeda

 

TÍTOLS
Diplomatura de Logopèdia, Fundació universitària del Bages, Manresa 2010

MÀSTERS
Màster en Logopèdia infantil (ISEP) Barcelona, 2011

CURSOS I POSTGRAUS
Curs teòric-pràctic sobre detecció, diagnòstic i tractament de les disfuncions orofacials ( Col·legi de Logopedes de Catalunya).
Curs d’introducció a la neurorehabilitació (Institut Guttman).
Avaluació, diagnòstic i tractament de les dificultats del llenguatge escrit.
Jornades Síndrome X-fràgil.
Jornades TEL.
Avaluació i intervenció del Trastorn Específic/Evolutiu del Llenguatge.
Alteracions de la parla funcionals. De la teoria al cas clínic. (Fundació universitària del Bages)