El Sentre neix amb l’objectiu d’oferir un ventall més ampli de serveis de salut personalitzada
als nostres pacients, oferint els millors tractaments individualitzats.

El Sentre garanteix un tracte personal, seriós i rigurós i compta amb professionals de la salut
universitàries i col.legiades, amb experiència contrastada en els seus àmbits de treball.