Currículum

Mª Carmen Gutiérrez
Logopeda

Psicòloga general sanitària col. núm. 13.432

– Màster en Psicoteràpia Integrativa Humanista. Institut Erich-Fromm de Psicologia Humanista.
– Psicòloga especialitzada en el Diagnòstic i Tractament de les Altes Capacitats per l’Institut Català d’Altes capacitats.
– Formació Especialitzada en Anàlisi Transaccional en Associació Catalana d’Anàlisi Transaccional amb Josep Lluís Camino i Montse Vilardell i en CDP Madrid amb Georges Escribano.
– Formació en IntegrativePsychotherapy amb Richard Erskine, President de l’Associació Internacional de Psicoteràpia Integrativa i Director de l’Institut de Psicoteràpia Integrativa de Nova York.
– Formació en Disciplina Positiva i Criança Natural.
– Formació específica en Fundació Adana sobre el Diagnòstic i Tractament del TDAH.
– Formació en Diagnòstic i Tractament de la psicopatologia infantil des del model psicoanalític i integratiu.